Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke uitgever

De website https://www.morgandetoi.be wordt beheerd door de vereenvoudigde aandelenvennootschap CAFAN met een kapitaal van 1.000.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te 10 impasse du Grand Jardin, ZAC de la Moinerie, 35400 SAINT-MALO, en waarvan de hoofdvestiging zich bevindt te 104 avenue du Président Kennedy, 75016 PARIJS. Deze vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van SAINT-MALO onder het ondernemingsnummer 493 983 431 en is aldus gemachtigd.

 

Directeur van publicatie: Jérôme DRIANNO

Definitie

De termen die in de huidige wettelijke vermeldingen met een hoofdletter beginnen, hebben de betekenis die aan hen is verleend in de algemene verkoopvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De elementen op deze website (foto's, tekst, slogans, tekeningen, afbeeldingen, al dan niet bewegende beelden en logo's) zijn exclusief eigendom van CAFAN. Elke vorm van gebruik, verspreiding, reproductie, representatie, aanpassing of wijziging van deze elementen zonder het akkoord van CAFAN, is niet toegestaan.

Privacyverklaring m.b.t. persoonsgegevens en cookiebeleid

De Privacyverklaring m.b.t. persoonsgegevens en het cookiebeleid vindt u hier.

Beveiligde betaling

De vennootschap CAFAN heeft het betalingssysteem van de website toevertrouwd aan een gespecialiseerde dienstverlener in de beveiliging van onlinebetalingen. Wij verzekeren u dat uw bankgegevens volledig vertrouwelijk worden behandeld en door het SSL-protocol worden beveiligd. Dit protocol controleert automatisch de geldigheid van de toegangsrechten bij uw betaling met een bankkaart en codeert alle transacties om het vertrouwelijke karakter ervan te garanderen. De Uitgever kent en bewaart nooit gegevens met betrekking tot de bankkaart(en) van de Internetgebruiker.


Om de beveiliging van de betalingen te optimaliseren, gebruikt de Uitgever de 3Dsecure-procedure, waarbij de Internetgebruiker een code via zijn of haar mobiele telefoon ontvangt. Deze code dient hij of zij op de betalingspagina in te voeren na vermelding van alle bankkaartgegevens. In dit kader kan de Uitgever ook bijkomende bewijzen vragen (kopie van de identiteitskaart, bewijs van domicilie), die uitsluitend bestemd zijn voor de medewerkers van de klantendienst bevoegd voor fraudebestrijding. Bij gebrek aan voorlegging behoudt de Uitgever zich het recht voor om de bestelling te annuleren. De Internetgebruiker heeft het recht op toegang, correctie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens bij de klantendienst van de Verkoper en overeenkomstig de voorwaarden die zijn bepaald in het bovenvermelde artikel 'Privacyverklaring m.b.t. persoonsgegevens'.


U kan contact opnemen met de klantendienst via dit formulier: klantendienst@web.morgandetoi.be.


Voor elke betaling via PayPal of Amazon Pay – indien beschikbaar op de Website – vindt u alle informatie terug in de algemene verkoopvoorwaarden van de Uitgever.


Raadpleeg de algemene verkoopvoorwaarden via deze link.

Host

Naam: Demandware

Adres: Inc. 5 Wall St. Burlington, MA 01803 USA.

Telefoonnummer: +1 (888) 553 9216.


Alle gegevens, meer bepaald de persoonsgegevens, worden gehost op het grondgebied van de Europese Unie.

Fotocredits

Laurent Pascot

Marion Barat

Annabelle Gatti Pierrini